W skład Rady Parafialnej wchodzą: Roman Jagieński, Arkadiusz Tomala, Mirosław Jarmuła, Tomasz Karczewicz i Ilona Szkudlarek.