Pierwsza notatka o nim pochodzi z 1594 r. Mówi ona o wykonaniu nowej ambony dla tej świątyni. Zapis inwentaryzacyjny wspomina również wieżę z dwoma dzwonami. W 1664 r. kościół został odremontowany. Kolejnej renowacji kościoła dokonano 200 lat później. Poświęcony został 13 listopada 1946 r. – w swoje patronalne święto św. Stanisława Kostki.

Kościół znajduje się w północnej części miejscowości, po lewej stronie drogi w kierunku Jarszewko. Dojazd możliwy samochodem bądź autobusem komunikacji publicznej.