Pierwsze wiadomości o kościele w Żarnowie pochodzą z 1492 r. Wówczas świątynia była zbudowana z kamienia polnego, z płaskim sufitem i drewnianą wieżą. W 1836 r. na wniosek Lawrenza, inspektora budowlanego, kościół miał zostać przebudowany, ale z uwagi na to, że jeszcze był w dobrym stanie, wniosku nie przyjęto. Do przebudowy i rozbudowy świątyni przystąpiono dopiero 7 lat później. Zastosowano wtedy cegłę wypalaną. W latach 1852-53 wybudowano wieżę, a w 1859 r. ukończono chór. Kościół poświęcono 17 października 1945 r.