Wyremontujemy zabytkowe kościoły

zdjecie podczas podpisywania umów z proboszczami 16 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podpisał  trzy umowy o przyznanie dotacji objętych dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Umowy zostały podpisane z ks. Piotrem Listwoniem i Piotrem Dzedzejem proboszczami parafii w Stepnicy i Żarnowie.

Na „Remont zabytkowego kościoła pw. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy” dotacja wyniesie 510 000,00 zł natomiast na dwa projekty w Żarnowie tj. „Konserwacja, restauracja i zabezpieczenie witraży kościoła pw. Chrystusa Króla w Żarnowie” i „Wymiana poszycia dachowego i remont więźby dachowej kościoła parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Żarnowie” dotacja wyniesie łącznie 1 020 000,00 zł.

Celem remontów jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez konserwacje i rewaloryzacje kościołów parafialnych w Stepnicy i Żarnowie. Całość prac remontowych zostanie wykonana do końca 2024 r. Szczegółowy zakres prac poniżej.

Zakres remontu zabytkowego kościoła pw. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy obejmuje: 1. Gazowanie drewnianych elementów wyposażenia kościoła. Elementy konstrukcyjne kościoła oraz wystrój wnętrza w stopniu znacznym porażone są działaniem szkodników drewna. Elementy, które nie zostaną wymienione na nowe wymagają zabezpieczenia przed szkodnikami drewna. Gazowaniu poddane zostaną empory, ambona, ołtarz oraz słupy. 2. Wymiana popękanych szyb w oknach szkłem walcowanym. Aktualnie 19 elementów szklanych jest pękniętych i wymaga wymiany. 3. Wymiana uszkodzonych ławek. Drewniane ławki jak i podwaliny stanowiące oparcie dla nich oraz dobudowanych klęczników w dużych fragmentach są popękane, zniszczone mechanicznie i biologicznie. 4. Naprawa posadzek, podłóg i schodów oraz podłogi i ławek na chórze. Posadzki ze względu na uszkodzenia mechaniczne i porażenia biologiczne w znacznym stopniu nadają się do przełożenia i wymiany. Stan techniczny dwóch biegów schodowych (trzeci po remoncie) prowadzących na każdy z chórów ocenia się na bardzo zły, a częściowo zagrażający bezpieczeństwu użytkowników, podobnie podłogi i ławki na chórze. 5. Wymalowanie wewnętrznych ścian kościoła.

Będzie to zakończenie prac związanych z renowacją murów kościoła. Wcześniej zbito i położono nowe tynki oraz wykonano izolację przeciw wilgociową murów kościoła.

Zakres projektu pn: „Wymiana poszycia dachowego i remont więźby dachowej kościoła parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Żarnowie” obejmuje: 1. Rozebranie pokrycia dachowego, 2. Wymiana podwalin i murłat, 3.Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, 4.Wymiana słupa – króla, 5.Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych, 6. Impregnacja elementów drewnianych przez dwukrotne powlekanie powierzchni, 7. Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków, 8. Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. 9. Krycie dachu papą asfaltową 10. Krycie więźb i kopuł blachą tytan – cynk.

 

„Konserwacja, restauracja i zabezpieczenie witraży kościoła pw. Chrystusa Króla w Żarnowie”

Planowane prace dotyczą trzynastu otworów okiennych kościoła wypełnionych witrażami oraz dwóch otworów kruchty południowej z oknami stałymi.

W ramach konserwacji technicznej witraże zostaną oczyszczone, sklejone, pozbawione wtórnych elementów (współczesnych uzupełnień wykonanych w miejscach ubytków przy użyciu szkła budowlanego) i zniszczonych listewek ołowianych. Ponadto wszystkie elementy metalowe zostaną oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie.

W ramach prac restauratorskich zostaną zrekonstruowane brakujące szkła witrażowe oraz zdegradowane listewki ołowiane.

W celu zabezpieczenia witraży przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem (od strony zewnętrznej kościoła) zostaną wykonane prace dodatkowe, polegające na montażu zewnętrznej szyby ochronnej. Poprawienie walorów estetycznych nastąpi poprzez zdemontowanie stalowych siatek ochronnych i zastąpienie ich funkcji nowymi szybami ochronnymi.

Źródło: https://stepnica.pl/aktualnosci/pokaz/5968_wyremontujemy_zabytkowe_kosciol