Rzystnowo

26.05. (niedziela) o 9.00 – +Teresa Żelazek (9 rocz.).

 

27.05. (poniedziałek) – O uproszenie miłosierdzia Bożego dla konających a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz za tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

28.05. (wtorek) – O uproszenie miłosierdzia Bożego dla konających a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz za tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

29.05. (środa) – O uproszenie miłosierdzia Bożego dla konających a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz za tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

30.05. (czwartek) o 9.00 – Za Parafian

 

01.06. (sobota) o 15.00 – int. pogrzebowa.

 

02.06. (niedziela) o 9.00 – +Tadeusz Olan (17 rocz.).

 

 

 

 

Żarnowo

26.05. (niedziela) o 10.30 – Za +Melanię Skrzypczak w 100 rocznicę ziemskich urodzin oraz za zmarłe dzieci: +Halinę Matyjasik, +Danutę Radoń, +Krystynę Marian i +Zbigniewa Skrzypczaka.

 

30.05. (czwartek) o 10.30 – 1) +Jadwiga Krawczyk (10 rocz.);

2) +Czesława, +Stefan Brzuszkiewicz i zmarłych z rodzin.

 

31.05. (piątek) o 17.00 – Z okazji imienin Jana Krawczuka.

 

01.06. (sobota) o 17.00 – +Stanisław (3 rocz.), +Barbara Kulma (14 rocz.).

 

02.06. (niedziela) o 10.30 – +Anna Krupa (1 rocz.).

 

 

Koniewo

26.05. (niedziela) o 12.00 – +Bogdan, +Piotr Jama; +Maria, +Michał, +Rozalia Demkowicz.

 

30.05. (czwartek) o 13.00 – +Jan, +Olga Rura: +Anna Poronis.

 

01.06. (sobota) o 16.00 – O uproszenie miłosierdzia Bożego dla konających a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz za tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

02.06. (niedziela) o 12.00 – +Kazimierz, +Maria Kuchmistrz.