Rzystnowo

07.07. (niedziela) o 9.00 – +Apolonia (16 rocz.), zmarłych z rodziny Murańskich

i Naszydłowskich.

 

08.07. (poniedziałek) – O skrócenie mąk dla dusz w czyśćcu cierpiących, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

09.07. (wtorek) – O uproszenie miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających

w grzechach śmiertelnych oraz za tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

10.07. (środa) – O skrócenie mąk dla dusz w czyśćcu cierpiących, a przez ich wstawiennictwo

w pewnej intencji.

 

11.07. (czwartek) – O uproszenie miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz za tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

12.07. (piątek) – O skrócenie mąk dla dusz w czyśćcu cierpiących, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

13.07. (sobota) –  O uproszenie miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz za tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

14.07. (niedziela) o 9.00 – +Lucyna Król, +Franciszek Rozbicki.

 

 

 

Żarnowo

07.07. (niedziela) o 10.30 – 1)+Stanisław, +Kazimierz, +Cecylia, +Jan, +Marian, +Zdzisław.

2)+Edward Wirkijowski ( 21 gregorianka, poza parafią).

 

08.07. (poniedziałek, poza parafią) – +Edward Wirkijowski (22 Msza Święta gregoriańska).

 

09.07. (wtorek, poza parafią) – +Edward Wirkijowski (23 gregorianka).

 

10.07. (środa, poza parafią) – +Edward Wirkijowski (24 gregorianka).

 

11.07. (czwartek, poza parafią) – +Edward Wirkijowski (25 gregorianka).

 

12.07. (piątek, poza parafią) – +Edward Wirkijowski (26 gregorianka).

 

13.07. (sobota, poza parafią)  – +Edward Wirkijowski (27 gregorianka, poza parafią).

 

14.07. (niedziela) o 10.30 – +Halina, +Marian Chrząstowscy

 

2) +Edward Wirkijowski (28 gregorianka, poza parafią).

 

Koniewo

07.07. (niedziela) o 12.00 – +Hanna Maciejewska (8 rocz.).

 

14.07. (niedziela) o 12.00 – +Natalia Wierzbicka.