Rzystnowo

02.06. (niedziela) o 9.00 – +Tadeusz Olan (17 rocz.).

 

06.06. (czwartek) o 18.15 – O skrócenie mąk dla dusz w czyśćcu cierpiących, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

07.06. (piątek) o 15.00 – O uproszenie miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz za tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

08.06. (sobota) o 18.15 – +Michalina, +Czesław Wereda i zmarłych z Rodziny.

 

09.09. (niedziela) o 9.00 – +Paweł Tołstyko (4 rocz.).

 

 

Żarnowo

02.06. (niedziela) o 10.30 – +Anna Krupa (1 rocz.).

 

03.06. (poniedziałek) o 17.00 – O uproszenie miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz za tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

04.06. (wtorek) o 17.00 – w 30 rocznicę święceń kapłańskich (int. od wiernych z parafii św. Jerzego w Goleniowie).

 

05.06. (środa) o 17.00 – O skrócenie mąk dla dusz w czyśćcu cierpiących, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

06.05. (czwartek) o 17.00 – O uproszenie miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz za tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

07.06. (piątek) o 17.00 – W int. Róż Żywego Różańca.

 

08.06. (sobota) o 17.00 – +Stanisław, +Helena, +Marek, +Iwona Kuropatwa; +Edmund, Władysław Bałtyka; +Jadwiga Krawczyk, +Jadwiga Kacperek.

 

09.06. (niedziela) o 10.30 – +Bogdan, +Krystyna, +Julian Jarmuła.

 

Koniewo

02.06. (niedziela) o 12.00 – +Kazimierz, +Maria Kuchmistrz.

 

07.05. (piątek) o 16.00 – O skrócenie mąk dla dusz w czyśćcu cierpiących, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

08.06. (sobota) o 13.30 – +Ryszard Olejnik (5 rocz.); w int. wspólnoty „Światlo”

z Goleniowa.

 

09.06. (niedziela) o 12.00 – +Natalia Wierzbicka.