Rzystnowo

30.07. (niedziela) o 9.00 – +Henryk Bruska (19 rocz.), +Elżbieta, +Dariusz, +Teresa, +Jan, +Andrzej z rodziny Bruska i Krawczyk.

 

06.08. (niedziela) o 9.00 – +Marian Szczęsny, +Anna Szymańska.

 

 

Żarnowo

30.07. (niedziela) o 10.30 – +Anna, +Antoni Węcławik, +Magdalena Kujawska.

 

04.08. (piątek) o 17.00 – W intencjach Żywego Różańca.

 

05.08. (sobota) o 17.00 – +Czesław Hajducki (8 rocz.).

 

06.08. (niedziela) o 10.30 – +Jan Niewiadomski, +Stanisław Bujalski, +Roman Brzuszkiewicz (37 rocz.), +Jadwiga Węcławek (39 rocz.).

 

 

Koniewo

30.07. (niedziela) o 12.00 – +Wanda, +Władysław, +Leon Śliwa.

 

06.08. (niedziela) o 12.00 – +Bogdan, +Piotr Jama.