Rzystnowo

08.11. (niedziela) o 9.00 ? +ks.Tadeusz.

11.11 (środa) o 9.00 – +Marek (13 gregorianka).

12.11. (czwartek) o 18.15 ? +Marek (14 gregorianka).

15.11. (niedziela) o 9.00 ? +Maria Chojnacka (1 rocz.).

 

Żarnowo

08.11. (niedziela) o 10.30 ? +Kazimierz Chrząstowski i zmarłych z rodziny.

11.11. (środa) o 10.30 ? +Zenon Matyjasik (25 rocz.), +Bronisława Matyjasik.

12.11. (czwartek) o 17.00 ? +Helena, +Jan Hajdukiewicz, +Emilia Siemieniako, +Stanisław Załoga.

13.11. (piątek) o 17.00 ? +Marek (15 gregorianka).

14.11. (sobota)  o 17.00 ? +Krystyna, +Antoni, +Jan, +Julian Labuda.

15.11. (niedziela) o 10.30 ? +Anna, +Władysław, +Antoni Błach.

 

Koniewo

08.11. (niedziela) o 12.00 ? +Marek (10 gregorianka).

11.11 (środa) o 12.00 ? +ks. Marek.

13.11. (piątek) o 18.15 ? +ks. Bronisław.

15.11 (niedziela) o 12.00 ? +Marek (17 gregorianka).