13.01.2019 r. (niedziela) od 15.00 ? Żarnówko;

14.01.2019 r. (poniedziałek) od 15.00 ? Zielonczyn;

15.01.2019 r. (wtorek) od 15.00 ? Łąka od nr 1 do nr 14;

16.01.2019 r. (środa) od 15.00 ? Łąka od nr 15 do nr 25;

17.01.2019 r. (czwartek) od 15.00 ? Łąka od nr 26 do nr 39;

18.01.2019 r. (piątek) od 16.00 ? Łąka nr 40a, 40b i 41a;

19.01.2019 r. (sobota) od 15.00 ? Łąka nr 41b, 42 i 43;

20.01.2019 r. (niedziela) od 15.00 ? Racimierz od nr 1 do nr 12 i ul. Leśna;

21.01.2019 r. (poniedziałek) od 15.00 ? Racimierz, ul. Łąkowa i  od nr 13 do nr 37.