Rzystnowo

23.06. (niedziela) o 9.00 – 1) +Mirosław Król (6 rocz.);

2) +Stefan Wawrzyniak (w tzw. „30 dzień” po śmierci, pogrzebie)

 

24.06. (poniedziałek) – O skrócenie mąk dla dusz w czyśćcu cierpiących, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

25.06. (wtorek) – O uproszenie miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz za tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

26.06. (środa) – O skrócenie mąk dla dusz w czyśćcu cierpiących, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

29.06. (sobota) o 19.00 – Imieninowa.

 

30.06. (niedziela) o 9.00 – +Marian Szczęsny, +Anna Szymańska, +Bożena Romanus.

 

Żarnowo

 

23.06. (niedziela) o 10.30 – 1)+Teresa, +Marek, +Zenon Walkiewicz; +Rafał Olechnowicz.

2)+Edward Wirkijowski (7 gregorianka, poza parafią).

 

24.06. (poniedziałek, poza parafią) – +Edward Wirkijowski (8 Msza Święta gregoriańska).

 

25.06. (wtorek, poza parafią) – +Edward Wirkijowski (9 gregorianka).

 

26.06. (środa, poza parafią) – +Edward Wirkijowski (10 gregorianka).

 

27.06. (czwartek) o 17.00 – +Edward Wirkijowski (11 gregorianka).

 

28.06. (piątek) o 17.00 – +Edward Wirkijowski (12 gregorianka).

 

29.06. (sobota) o 17.00 – +Tadeusz Sołtysiak (12 rocz.), +Danuta Tomala (13 rocz.), +Roch, +Stanisław Łyczko.

+Edward Wirkijowski (13 gregorianka, poza parafią).

 

30.06. (niedziela) o 10.30 – Comiesęczna za wstawiennictwem św. Rity i św. Jana Pawła II:

– +Halina Matyjasik;

2) +Edward Wirkijowski (14 gregorianka, poza parafią).

 

Koniewo

23.06. (niedziela) o 12.00 – +Jan Radwański (1 rocz.).

 

30.06. (niedziela) o 12.00 – +Władysław Rura (z okazji imienin).