Rzystnowo

09.06. (niedziela) o 9.00 – +Paweł Tołstyko (4 rocz.).

 

10.06. (poniedziałek) – O skrócenie mąk dla dusz w czyśćcu cierpiących, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

11.06. (wtorek) – O uproszenie miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz za tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

12.06. (środa) – O skrócenie mąk dla dusz w czyśćcu cierpiących, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

13.06. (czwartek) – O uproszenie miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz za tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

14.06. (piątek) – O skrócenie mąk dla dusz w czyśćcu cierpiących, a przez ich wstawiennictwo w pewnej intencji.

 

15.06. (sobota)  – O uproszenie miłosierdzia Bożego dla konających, a zwłaszcza konających w grzechach śmiertelnych oraz za tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

 

16.06. (niedziela) o 9.00 – +Apolonia, +Szymon Murańscy i wszystkich zmarłych z rodziny Murańskich i Karczewiczów.

 

 

Żarnowo

09.06. (niedziela) o 10.30 – +Bogdan, +Krystyna, +Julian Jarmuła.

 

12.06. (środa) o 17.00 – +Maria, +Maria, +Tadeusz, +Tadeusz, +Józefa, +Anna, +Zbigniew Mączniańscy oraz w 70 urodziny Lecha Mączniańskiego.

 

14.06. (piątek) o 17.00 – +Zdzisław Podraza (w tzw. „30 dzień”, dar Eucharystii od uczestników Mszy Świętej pogrzebowej).

 

15.06. (sobota) o 17.00 – +Jacek Mikraszewicz (24 rocz.), +Marianna Żabińska.

 

16.06. (niedziela) o 10.30 – +Katarzyna. +Dominik Muryn.

 

 

Koniewo

09.06. (niedziela) o 12.00 – +Natalia Wierzbicka.

 

16.06. (niedziela) o 12.00 – +Jan, +Janina Skiba; +Jan, +Zofia Berest; +Franciszek Skiba; +Jan, +Salomea Kruczek; +Cecylia Pulut.