DRODZY PARAFIANIE

 

Przedwieczny Syn Boży przybrał ludzką naturę i, jak każdy człowiek, przyszedł na świat w osobie Małego Dziecka, zrodzonego z Niewiasty.

Niech ubóstwo betlejemskiej szopki, które wybrał Bóg ze względu na ludzkość, będzie dla każdego z nas wezwaniem do zawierzenia Mu siebie we wszystkim – w zdrowiu i w cierpieniu, w radości i w smutku, w tym, co przychodzi łatwo i w tym, co wiąże się z ofiarą.

ks. Piotr Dzedzej