ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI NARODZENIA PAŃSKIEGO 2023 R.

Drodzy Bracia Kapłani,
Osoby życia konsekrowanego, wszyscy nasi Diecezjanie
oraz Goście świętujący nad Odrą i Bałtykiem Tajemnicę Narodzenia Mesjasza.
Wchodząc razem z Wami w błogosławiony Czas, gdy z całym Kościołem oraz ze wszystkimi
ludźmi dobrej woli, którym Aniołowie głosili Dar Pokoju, rozpoznajemy i przyjmujemy Prawdę
a jednocześnie Tajemnicę Narodzenia Zbawiciela, którym jest Mesjasz Pan, pragnę w tej naszej
wspólnocie wiary i modlitwy stanąć wobec Narodzonego Dziecięcia i wyśpiewać razem z Wami
„Chwała na wysokości Bogu a na ziemi Pokój ludziom dobrej woli”.

Życzenia ABP Boże Narodzenie 2023