Podczas pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan Paweł II w swoich rodzinnych Wadowicach powiedział: „Tu wszystko się zaczęło! I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło”

Również tu się zaczęło w naszej parafii i kościele, to co doprowadziło do dzisiejszej uroczystości: wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II podczas tegorocznego odpustu ku czci Chrystusa Króla.

W setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły w całej parafii modliliśmy się na różańcu codziennie przez 100 dni do 18 maja 2020. Owocem tego duchowego zrywu było powstanie Róży Żywego Różańca składającej się z wiernych z trzech naszych kościołów. Główną intencją Róży jest modlitwa

o beatyfikację rodziców św. Jana Pawła II: Emilii i Karola Wojtyłów.

Od lutego 2021 roku na prośbę jednej z rodzin zaczęliśmy w kościele parafialnym odprawiać comiesięczne Msze Święte przez wstawiennictwo św. Rity i św. Jana Pawła II.

Kiedy 16 czerwca br. otrzymaliśmy informację od Ks. Juliana Głowackiego, sekretarza ks. abpa Andrzeja Dzięgi, iż można przyjąć relikwie św. Jana Pawła II z rąk ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego (dawnego sekretarza papieża Jana Pawła II), to z radością wyraziłem chęć, aby święty papież był w naszym kościele w świętych relikwiach.

11 lipca pan Arkadiusz Tomala przewodniczący Rady Parafialnej wraz z małżonką Ewą w katedrze szczecińskiej otrzymali relikwie (włos) św. Jana Pawła II z rąk ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego ze Lwowa, który w tym czasie gościł w naszej archidiecezji.

Rodzina Tomalów zorganizowała relikwiarz i relikwiarium. Pomagali w tym pan kościelny Andrzej Małańczak, Kazimierz Komenda, rodzina Matuszaków, pan Marian Łuczak. Stąd dzisiaj możliwa godna uroczystość.

Relikwie do ołtarza przynieśli Ewa i Arkadiusz Tomala.

ks. Piotr Dzedzej