Uroczystości odpustowe ku czci Chrystusa Króla w naszej parafii (26 listopada) miały w tym roku szczególny wymiar duchowy. Centrum tego wydarzenia stanowiło wprowadzenie do kościoła parafialnego relikwii Świętego Jana Pawła II. W imieniu księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi aktu tego dokonał ks. kan. Wacław Nowak, dziekan Dekanatu Goleniów i proboszcz parafii pw. Świętego Jerzego w Goleniowie.

Do tego wyjątkowo dnia parafia przygotowywała się długo. We wprowadzeniu ks. proboszcz Piotr Dzedzej przypomniał, że w roku setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły cała parafia przez 100 dni odmawiała codziennie Różaniec. Owocem tego duchowego zrywu było powstanie Róży Żywego Różańca, której główną intencją jest modlitwa o beatyfikację rodziców św. Jana Pawła II: Emilii i Karola Wojtyłów. Od lutego 2021 roku zaczęto w kościele parafialnym odprawiać comiesięczne Msze Święte przez wstawiennictwo św. Rity i św. Jana Pawła II. W czerwca br. otrzymał informację, iż można przyjąć relikwie św. Jana Pawła II z rąk ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego i dawnego sekretarza papieża Jana Pawła II. Informację tę przyjął z radością i 11 lipca pan Arkadiusz Tomala przewodniczący Rady Parafialnej wraz z małżonką Ewą w katedrze szczecińskiej otrzymali relikwie św. Jana Pawła II (włos) z rąk ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego. I właśnie państwo Tomalowie idący w asyście kapłanów, dostąpili zaszczytu wniesienia relikwiarza z relikwią do parafialnej świątyni. Ceremoniał jej wprowadzenia do parafialnego kościoła poprowadził ks. kan. Wacław Nowak, po błogosławieństwie i poświęceniu przekazując relikwię ks. proboszczowi Piotrowi Dzedzejowi.

Mszy Świętej odpustowej przewodniczył ks. kan. Wacław Nowak w koncelebrze z ks. Piotrem Dzedzejem oraz ks. Modestem Markiewiczem. „Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata to najważniejsza uroczystość w roku liturgicznym. I tego dnia przyjmujecie relikwię Świętego Jana Pawła II, który na wzór Chrystusa służył w Kościele i Kościołowi, i którego Kościół

nam dał jako świętego, przez którego możemy zwracać do Boga swoje myśli, swoje serca i swoje intencje. Korzystajcie jak najczęściej z tej możliwości” – zwrócił się ks. Nowak do wiernych.

Tę część uroczystości zakończyła litania do Świętego Jana Pawła II oraz  oddanie przez wiernych czci Jego relikwii.

W drugiej części ks. proboszcz zaprosił uczestników odpustu na poczęstunek, który przygotowały parafianki oraz do domu parafialnego w budowie, by zobaczyli jaki jest stan zaawansowania robót. Wyraził wielką wdzięczność wszystkim, którzy w to dzieło się zaangażowali, szczególnie kapłanom, którzy wspierają je materialnie. A są to: ks. abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, ks. kan. dziekan Wacław Nowak, proboszcz parafii św. Jerzego w Goleniowie, ks. kan. dziekan Kazimierz Piasecki, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Szczecinie Dąbiu, ks. kan. Zbigniew Woźniak, rektor Wyższego Arcybiskupiego Seminarium Duchowneg w Szczecinie, ks. Modest Markiewicz, ks. kan. Marian Szostak, Kuria Metropolitalna w Szczecinie, ks. kan.  wicedziekan Zbigniew Szymański, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Międzywodziu, ks. kan. wicedziekan Piotr Listwoń, proboszcz parafii św. Jacka w Stepnicy, ks. Ryszard Iwaniuk, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Przybiernowie.

Bóg zapłać.

Obecny na uroczystościach odpustowych burmistrz Stepnicy Andrzej Wyganowski poinformował, że gmina Stepnica pozyskała z rządowego programu ochrony zabytków 1 mln zł na remont dachu kościoła w Żarnowie oraz renowację zabytkowych witraży.

Bóg zapłać wszystkim, którzy sprawili, że tegoroczne uroczystości odpustowe miały piękną oprawę i zapraszamy do spotkań ze świętym Janem Pawłem II obecnym w naszej świątyni w relikwii.

Tekst: Maria Palica

Foto Jolanta Murańska, Maria Palica