Rzystnowo

24.04. (niedziela) o 9.00 ? Za ++ rodziców Apolonię Szymona, +siostry Stanisławy i ++ z rodziny Murańskich.

01.05. (niedziela) o 9.00 ? +Edward, +Maria, +Wanda, +Krystyna..

 

Żarnowo

24.04. (niedziela) o 10.30 ? .+Juli, +Wacław Węcławek.

30.04. (sobota) o 17.00 ? +Wacław Kulma, +Stanisław Grudzień.

01.05. (niedziela) o 10.30 ? +Józef, +Maria Sniger, +Stanisław (w rocz.), +Józef i ++ z rodziny Śniger.

 

Koniewo

24.04. (niedziela) o 12.00 ? +Anna (18 rocz.) Poronis, +Olga, +Jan Rura.

01.05. (niedziela) o 12.00 ? +Stanisław (w 5  rocz.), +Marianna, +Dynitr Ardan