Rzystnowo

05.06. (niedziela) o 9.00 ? Dziękczynna za dotychczasową opiekę, łaski Boże z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Grabowskich i Krzywców.

12.06. (niedziela) o 9.00 ? W intencji Bogu wiadomej.

 

 

 

Żarnowo

05.06. (niedziela) o 10.30 ? +Jacek Mikraszewicz (22 rocz.), +Marianna Żabińska.

09.06. (czwartek) o 17.00 – +Jan, +Karolina Korol.

10.06. (piątek) o 17.00 ? +Jan i +Tekla Bujniak.

11.06. (sobota) o 17.00 ? +Stanisław Kulma (1 rocz.), +Barbara Kulma (12 rocz.).

12.06. (niedziela) o 10.30 ? +Teresa, +Marek, +Zenon Walkiewicz; +Rafał Olechnowicz.

 

 

Koniewo

05.06. (niedziela) o 12.00 ? +Bogdan, +Piotr Jama.

12.06. ( niedziela) o 12.00 ? +Piotr Szkudlarek.