1. Jutro w poniedziałek 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte z procesjami po cmentarzu i poświęcenie grobów. W Rzystnowie o 9.00. O 10.30 w Żarnowie. Msza Święta na cmentarzu i procesja.

 

  1. Dostępne są kartki na Wypominki.

 

  1. W Dzień Zaduszny we wtorek Msze Święte z wypominkami – Żarnowo o 17.00, Rzystnowo – 18.15, Koniewo – 19.15.

 

  1. Czwartek, piątek i sobota są pierwszymi tego miesiąca. Msza Święta w intencji powołań w czwartek w kościele parafialnym o 17.00. Natomiast Msze Święte z komunią wynagrajądzą oraz wypominki w piątek i sobotę – Żarnowo o 17.00, Rzystnowo o 18.15, Koniewo o 19.15. W sobotę w godzinach przedpołudniowych odwiedziny chorych w domach.

 

  1. Również tym roku wyjątkowo na mocy specjalnego dekretu papieskiego przez cały miesiąc listopad można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.

 

  1. Bóg zapłać za życzliwość, różne dary, pomoc, za wszelkie ofiary na rzecz kościołów, dbałość wewnętrzną i zezwnętrzną świątyń oraz funkcjonowanie całej parafii, budowę nowego domu parafialnego.

 

  1. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańca róży, która modli się o beatyfikację rodziców św. Jana Pawła II – Emilii i Karola Wojtyłów.

 

  1. Niech nam Pan Bóg błogosławi na cały tydzień. Darzy wszelkimi łaskami. Pozdrówcie wraz darem modlitwy chorych w domach i szpitalach. Viva Cristo Rey! Niech żyje Chrystus Król!