Rzystnowo

18.07. (niedziela) o 9.00 ? +Barbara, zmarły Jerzy Jarneccy, zmarły Zdzisław Rojek.

 

25.07. (niedziela) o 9.00 ? +Romana Murańska w 30 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin Murańskich i Naszydłowskich.

 

 

Żarnowo

18.07. (niedziela) o 10.30 ? +Marian Chrząstowski w rocznicę śmierci i zmarły Julian Jarmuła w rocznicę śmierci.

 

25.07. (niedziela) o 10.30 ? Józefa  Rogala w 2 rocznicę śmierci i Jan Rogala w 33 rocz. śmierci.

 

 

Koniewo

18.07. (niedziela) o 12.00 ? +Kazimierz i zmarła Maria Kuchmistrz.

 

25.07. (niedziela) o 12.00 ? Za zmarłych Jan, Zofię, Stanisława Mortek. Jana, Monika i Andrzej Kuźmińskich.