Rzystnowo

01.08. (niedziela) o 9.00 ? +Anna Szymańska i zmarły Marian Szczęsny.

 

06.08. w piątek o 18.15 za zmarłą Annę Bieszczad.

 

07.08. w sobotę o 18.15 za zmarłą Anielę Żelazek w rocz. śmierci.

 

08.08. (niedziela) o 9.00 ? +Henryk Grzegórski w 4 rocz. śmierci.

 

 

Żarnowo

01.08. (niedziela) o 10.30 ? +Józef Szczepanowicz w 32 rocznicę.

 

05.08. w czwartek o 17.00 za powołanych i o nowe powołania do służby w Kościele.

 

06.08. w piątek o 17.00 w intencjach Żywego Różańca.

 

07.08. w sobotę o 17.00 w intencji Bogu wiadomej.

 

08.08. (niedziela) o 10.30 ? za zmarłego Mirosława Łuczaka w 3 rocz.

 

 

 

Koniewo

01.08. (niedziela) o 12.00 ? Za zmarłych Marię, Edmunda, Kobielskich, Rocha i Stanisławę Łyczko.

 

06.08. w piątek o 19.15 w int. Bogu wiadomej.

 

07.08. w sobotę o 19.15 w int Bogu wiadomej.

 

08.08. (niedziela) o 12.00 ? Za zmarłych Bogdana i Piotra Jama, Jana, Stanisławę, Franciszkę, Józefa, Zygmunta, Marię, Michała, Rozalię, Władysława Demkowiczów.