Poświęcenie pokarmów wielkanocnych: o 10.00 w Koniewie, 10.30 w Siniechowie, 11.00 w Jarszewku, 11.30 w Miodowicach, 12.00 w Rzystnowie,  o 12.30 w Łące i Racimierzu, 13.00 w Żarnowie, 13.30 w Żarnówku Kolonii, 14.00 w Żarnówku i 14.30 w Zielonczynie.

Uwaga: Nie gromadzimy się przy krzyżach przydrożnych czy w kościołach. Poświęcenie pokarmów przy posesjach (przed ogrodzeniem/na ogrodzeniu), wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.