17 maja o godz. 12.00 w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Koniewie sprawowana będzie Parafialna Msza Św. w intencji dziękczynno ? błagalnej w 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II.

Dziękując Bogu za dar życia Karola Wojtyły ? św. Jana Pawła II i duchowe owoce Jego dzieła w ojczystym kraju i na całym świecie, z okazji 100. rocznicy urodzin, będziemy prosić za Jego wstawiennictwem Miłosiernego Boga
w intencjach naszej Parafii, w szczególności:

? za dzieci i młodzież, którą św. Jan Paweł II tak ukochał, by odnalazła swoją drogę do Boga i ?nie bała się powiedzieć Chrystusowi ?tak?,

? za rodziny, by były ?mocne, mocą wiary,

? za chorych i cierpiących, by ?się nie lękali i zaufali Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie?,

? za zmarłych, by wraz ze Świętym Janem Pawłem II zamieszkali w domu Ojca.

Zachęcamy wszystkim Parafian do modlitwy w powyższych intencjach i duchowej łączności modlitewnej w godzinie sprawowania Eucharystii w  intencji dziękczynno ? błagalnej w 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II.