Niniejszy dokument zawiera tekst integralny modlitw ujednoliconych uchwałą nr 26/386/2020 oraz 28/386/2020 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 28 sierpnia 2020 r.

KEP Ujednolicone-teksty-modlitw