Wypominki są najbardziej popularną formą modlitwy błagalnej za zmarłych, której tradycja sięga X wieku. Rozróżnia się wypominki jednorazowe, oktawalne i roczne. Wierni na kartkach wypisują imiona zmarłych i przynoszą je do swoich duchownych wraz dobrowolną ofiarą.

WYPOMINKI Koniewo

WYPOMINKI Rzystnowo

WYPOMINKI Żarnowo