Rzystnowo

03.05. (niedziela) o 9.00 ? +Edmund Naszydłowski i zmarłych z rodzin Naszydłowskich

i Murańskich.

10.05. (niedziela) o 9.00 ? +Bronisław Mikraszewicz (4 rocz.), +Franciszek Mikraszewicz

(w rocz.).

 

Żarnowo

03.05. (niedziela) o 10.30 ? +Ryszard Matulka z okazji ziemskich 75 urodzin.

08.05. (piątek) o 17.00 ? +Kazimierz Bocianowski (z okazji pogrzebu).

09.05. (sobota) o 17.00 ? +Zdzisław Frączek; +Teodora, +Edward, +Agata, +Dominika.

10.05. (niedziela) o 10.30 ? +Korneli Mistygacz, +Władysław, +Władysław (syn).

 

Koniewo

03.05. (niedziela) o 12.00 ? W intencji Weroniki o pomyślne zdanie egzaminu maturalnego.

08.05. (piątek) o 18.15 ? W intencji Bogu wiadomej.

10.05. (niedziela) o 12.00 ? +Teresa, +Stanisław Banasiak.