Odnowieniem ślubów jasnogórskich przed Najświętszym Sakramentem zakończyła się odpustowa Msza Święta w filialnym kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Koniewie. Uroczystości odpustowe, połączone z wiejskimi dożynkami, odbyły się w niedzielę 25 sierpnia, w przeddzień święta MB Częstochowskiej, którą Polacy od wieków uznają za swoją Królową.

Dawno, co podkreślali parafianie, odpust w tym kościele nie miał tak bogatej oprawy i tak wiele osób zgromadził. Poza wiernymi z Koniewa i Siniechowa oraz innych miejscowości parafii, uczestniczyli w nim także goście z Wolina z p. burmistrz Ewą Grzybowską, strażacy z Żarnowa oraz kilkuosobowa grupa z Goleniowa. Mszę Świętą, która była zarazem dziękczynieniem Panu Bogu i Maryi za plony ziemi, a rolnikom za ich trud w pracy na roli, sprawował ks. Ireneusz Lehmann, proboszcz parafii w Kołczewie. Oprawę muzyczną zapewnił zespół, który specjalnie na tę okazję przyjechał z Niemiec (jeden z jego członków pochodzi z Koniewa).

„Pięknie się składa, że w tę maryjną uroczystość chcecie podziękować Bogu za to, co ziemia dała i za solidną pracę, której owoce tutaj przynieśliście” – rozpoczął swoje kazanie ks. Lehmann. Główną jego część poświęcił Ewangelii, skupiając się na scenie z wesela w Kanie Galilejskiej i podkreślając ogromną wiarę Maryi w moc Jej Syna – Jezusa Chrystusa. – „Czy my dzisiaj, tak jak Maryja, potrzebujemy wielkiej i żywej wiary?” – pytał. – „Tak i to bardzo mocnej wiary… Nie jest to łatwe, ale trzeba zaufać i iść do celu. Ten cel wskazuje nam Maryja mówiąc: Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Bo to On jest tym celem, zaufajmy Mu, zaufajmy Maryi, Pani Jasnogórskiej, waszej patronce, tak jak rolnicy, którzy rzucając ziarno w ziemię wierzą, że wyda ono obfity plon”.

Istotnym elementem Eucharystii, nawiązującym do pięknej  polskiej tradycji, były dary ołtarza, w których przyniesiono dożynkowy wieniec, bochen chleba, owoce, warzywa i kwiaty – wszystko to, czym z łaski Boga ziemia obdarowuje człowieka.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli w korowodzie na plac przed miejscową szkołą, gdzie zorganizowany został odpustowo-dożynkowy festyn. Godny zauważenia nie tylko dlatego, że dawno nie było tu takiego odpustu, ale głównie dlatego, że jego istotnym celem było zbieranie środków na ratowanie kościoła, któremu od 13 października 1946 r.  patronuje MB Częstochowska. Niewielki koniewski kościółek jest jednym z cenniejszych zabytków sakralnych w Archidiecezji Szczecińsko-kamieńskiej. Jego początki sięgają XIII wieku, w obecnej postaci wybudowany został w I połowie XVI w., we wnętrzu znajdują się cenne malowidła i barokowa ambona z XVIII w. Niedawno, dużym nakładem środków, zostały one odrerstaurowane, ale wiekowe mury i dach wymagają natychmiastowego remontu, podobnie jak drewniana wieża z XVIII wieku, która grozi zawaleniem. Powołano już społeczny komitet i zaczęto działania, które pozwolą ubiegać się o środki na remont tej świątyni. Ks. proboszcz Piotr Dzedzej uważa, że zaangażowanie się wielu ludzi w to dzieło, m. in. poprzez przygotowanie uroczystości odpustowych, oraz zaniesienie przez nich próśb do patronki świątyni, Matki Bożej Częstochowskiej, dobrze rokują.

Krzysztof Czach – sołtys  Koniewa: „Wszyscy mieszkańcy i goście, którzy uczestniczyli w Mszy odpustowej połączonej z dożynkami są pod wielkim wrażeniem. Ja też, bo nie pamiętam, by kiedykolwiek u nas tak doniosła uroczystość się odbyła. To co zostało dzisiaj zapoczątkowane, będziemy chcieli kontynuować, zwłaszcza że „imieniny” naszego kościoła łączą się z zakończeniem żniw. Zachęcił nas do tego nasz proboszcz, ks. Piotr Dzedzej. On też skonsolidował nas wokół idei remontu kościoła. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami uda nam się to zrobić. Już zaczęliśmy działać, pomagają nam władze gminy Wolin, wspierają turyści i sponsorzy, wkrótce będziemy zlecać wykonanie dokumentacji na remont, a to pozwoli nam ubiegać się o środki pomocowe”.

Ilona Szkudlarek – szefowa społecznego komitetu „Na ratunek kościołowi w Koniewie”: „Połączenie odpustu z dożynkami wydało nam się naturalne, bo to okazja, by podwójnie świętować. Przede wszystkim, by Matce Bożej Częstochowskiej podziękować za plony. Festyn zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem EAPR z Wolina miał też jeszcze jeden cel – zbiórkę środków na remont naszego kościoła. Udało nam się zebrać 5.555,12 zł. Wszystkim, którzy w to dzieło się włączyli – w imieniu organizatorów dziękuję”.

 

Tekst i foto: Maria Palica, ?Gazeta Goleniowska?, ?Niedziela?