Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej wspólnoty parafialnej jest odpust – święto ku czci patrona parafii i/lub kościoła. My parafialne „imieniny” obchodzimy w uroczystość Chrystusa Króla, który jest patronem parafii i parafialnego kościoła.

W tym roku uroczystość ta, zamykająca jednocześnie rok liturgiczny, przypadła w niedzielę 24 listopada. Patronalne święto rozpoczęła o godz. 12.00 Msza Święta, którą na zaproszenie ks. proboszcza Piotra Dzedzeja sprawował ks. Piotr Krzywda, salezjanin ze Szczecina. Uczestniczyli w niej burmistrz Andrzej Wyganowski z małżonką, żarnowscy strażacy w galowych mundurach oraz liczna grupa parafian i wiele osób spoza parafii. Kazanie wygłosił ks. Krzywda. Odnosząc się do czytanego tego dnia słowa Bożego i tytułu kościoła, wiele miejsca w swoich rozważaniach poświęcił Chrystusowi Królowi Wszechświata. Przypomniał na koniec prostą modlitwę o. Dolindo „Jezu, Ty się tym zajmij” i zachęcał do jak najczęstszego zawierzania Panu Świata siebie i swoich spraw, swoich rodzin, parafii i kraju, bo On wie, czego nam trzeba. To zawierzenie zostało dokonane przed Najświętszym Sakramentem na zakończenie Eucharystii, a pieśń „Króluj nam, Chryste…” była dopełnieniem tego aktu.

Uroczystościom odpustowym towarzyszyła wystawa zdjęć obrazująca ponad 60-letnią historię parafii oraz kiermasz ciast i wyrobów garmażeryjnych i książek, z którego dochód przeznaczono na  potrzeby parafii. Rozprowadzane były również cegiełki na remont parafialnego kościoła. Łącznie tego dnia zebrano 6910 zł. Wszystkim, którzy się w taki czy inny sposób w przygotowanie odpustu włączyli, ks. Piotr Dzedzej składa serdeczne podziękowania, przede wszystkim rodzinie Tomalów, która z okazji „imienin” ofiarowała parafii kielich mszalny. Pamiętał też ks. Dzedzej o zbliżających się imieninach burmistrza Andrzeja Wyganowskiemu, któremu w imieniu parafian złożył życzenia.

Tekst i foto: Maria Palica