„Viva Cristo Rey!” (Niech żyje Chrystus Król) – to wezwanie św. Jose Sancheza del Rio towarzyszyło naszym tegorocznym uroczystościom odpustowym w parafii.
„Imieniny” parafii odbyły się w sobotę 24 listopada, ale poprzedzone zostały peregrynacją relikwii Jose, kilkunastoletniego Meksykanina, który poniósł śmierć męczeńską za wiarę. Uroczyste wprowadzenie Jego relikwii miało miejsce w czwartek w kościele parafialnym, jeszcze tego samego dnia (oraz w piątek) cześć oddano mu w kościołach filialnych. Na stałe relikwie św. Jose znajdują się w redakcji „Naszego Dziennika”, żarnowską parafię nawiedziły na czas odpustu.
Główne uroczystości odpustowe miały miejsce w przeddzień Uroczystości Chrystusa Króla, który patronuje parafii i parafialnemu kościołowi. Na zaproszenie proboszcza, ks. Piotra Dzedzeja, Mszę św. odpustową sprawowali ks. prof. Stefan Koperek z Krakowa oraz ks. Józef Pindel, proboszcz tej parafii w latach 1978 – 91. Ks. Koperek, który Eucharystii przewodniczył, w swoim kazaniu podkreślił, jak ważne jest dzisiaj – tak w rodzinach, jak i w narodzie – uznanie Chrystusa za Króla i Władcę i zawierzenie Mu siebie. Szczególnie w parafii, która nosi Jego imię. W tym kontekście jako przykład godny naśladowania wskazał św. Jose, który dla wszystkich może być wzorem oddania siebie Chrystusowi i uznania Go za Pana swego życia. Po Eucharystii w obecności relikwii nastąpiło uroczyste zawierzenie parafii Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Po liturgii zaproszono wszystkich na przygotowany przez parafian poczęstunek i kiermasz miejscowych produktów. Dochód z ich sprzedaży (3501 zł) przeznaczono na potrzeby parafii.
Tekst: Maria Palica
Zdjęcia: Jolanta Murańska